FOTO KARTA – Karta Stałego Klienta


Regulamin programu FOTO KARTA

 1. Karta Stałego Klienta jest własnością firmy Sandra Giza Fotografia. Wydawana jest klientowi w przypadku wykonania sesji zdjęciowej za kwotę co najmniej  250 zł z pierwszą pieczątką.
 2. Od tego momentu klient przy każdej kolejnej sesji otrzymuje jedną pieczątkę za każde kolejne wydane pełne 300 zł.
 3. Po zebraniu 5 pieczątek klient otrzymuje zniżkę – 50 zł na dowolną sesję, którą należy wykonać w ciągu 2 miesięcy od otrzymania 5tej pieczątki, inaczej nagroda przepada. Klient może wykorzystać zniżkę lub kontynuować zbieranie pieczątek.
 4. Po zebraniu 10 pieczątek klient otrzymuje mini sesję z 5 plikami cyfrowymi za darmo, którą należy wykonać w ciągu 2 miesięcy od otrzymania ostatniej pieczątki, inaczej nagroda przepada. Zdjęcia zostają przekazane w formie elektronicznej na email.
 5. Sesja wykonywana jest w studiu lub plenerze na terenie Pustek Cisowskich ( plener leśny )
 6. Uczestnik może mieć tylko jedną kartę jednorazowo. Po wykorzystaniu nagrody z poprzedniej karty klient otrzymuje przy kolejnej sesji płatnej nową kartę.
 7. Karta Stałego Klienta jest kartą ważną rok od otrzymania, po roku zebrane pieczątki przepadają i zbieranie należy zacząć od nowa.
 8. Sandra Giza Fotografia nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Karty Stałego Klienta wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. zgubienie lub zniszczenie karty). Pieczątki przyznawane są tylko na karcie klienta i nie ma możliwości ich odtworzenia.
 9. Profity wynikające z uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta nie sumują się z innymi, obowiązującymi promocjami.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie.
 11. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie.
 12. Niniejszy Regulamin Programu Karty Stałego Klienta będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego wydania uczestnikowi Karty Stałego Klienta.
 13. Udział klienta w programie jest dobrowolny i nie przymuszony.